459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Tetanus

Popis tetanu

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Tetanus je otrava tetanotoxinem, toxickou látkou produkovanou infekčními bakteriemi Clostridium tetani.

Bakterie houževnatě čekají, aby se nám mohly dostat do těla poraněním kůže při běžné práci na zahradě, ve venkovním prostředí. Následuje pomnožení bakterií a produkce tetanového toxinu.

Tetanotoxin stimuluje přenos mezi nervy a svaly. Svaly jsou silně stimulovány ke stahu, čímž dochází ke křečovitému stažení svalů.

Příznaky – klinický obraz

Zvýšená teplota, pocení, nespavost, křečovitý stah obličejových a žvýkacích svalů, křečovité stažení pohybových svalů, zhoršení hmatu, kožního citu, až smrtelně nebezpečné stažení svalů dýchacích cest a následné udušení.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Důležitá je důsledná dezinfekce v případě poranění.

Léky

Moderní medicína nabízí na tetanus očkování, které je třeba podle poznatku medicíny jednou za 10 – 15 let obnovovat. V případě samotné infekce je třeba neodkladné nasazení protilátky (antiséra) a antibiotik, případně přístrojová podpora dýchání. I přes pokrokové léčebné postupy však může onemocnění končit úmrtím.

(Informační zdroje stránky)